1 - تایری با کمترین صدا در حرکت
2 - با پهنای بیش از 20% نسبت به مدلهای دیگر
3 - استهلاک کمتر و سرعت بیشتر
4 - با کمترین دمای داخلی
5 - چسبندگی بسیار بالا با سطح جاده
6 - بالاترین تعادل و فرماندهی خودرو در پیچهای جاده
                                                (ادامه)