PF-2
کد: PF-2
قیمت:0 تومان

PF-2

  • آج مرکزی و طراحی مستقیم تایر باعث افزایش فرمانپذیری تایر برروی زمینهای برفی می گردد.
  • طراحی آج های دنده ای باعث چسپندگی بهتر تایر بر روی سطوح برفی و یخی می گردد.که خود این رانندگی را در چنین جاده هایی با اطمینان می کند.
  • نسبت سی و سه درصد منافذ دندانه ای عاج باعث افزایش چسپندگی و بالا بردن اصطکاک با سطح جاده و در نتیجه استحکام خودرو را در سطح جاده های برفی و یخی را  می گردد.
  • طراحی سه بعدی گل های بر روی بدنه تایر باعث افزایش استحکام و فرمان پذیری و افزایش کارایی بر روی زمینهای یخی می گردد.
  • .شیارهای جانبی زیگ راگی شکل باعث قدرت چنگ زنی تایر در سطوح برفی و یخی می شود

pf-2