S-780
کد: S-780
قیمت:0 تومان

چهار خط بودن آجها دراین طرح به شما اجازه حرکت راحت تری را در سطوح نمناک می دهد .چند زاویه بودن آجها وخطوط سطح آج باعث چسبندگی بهتر با سطح جاده ورانندگی راحت تری  شود.مواد رویه لاستیک طوری طراحی گردیده که مصرف بنزین خودرو را پایین آورده وعمر تایر را بیشتر می کند.

S-780 Dimension Data
s-780