N-820
کد: N-820
قیمت:0 تومان

1- طراحی زیگ زاگ درشیارهای لاستیک انجام شده است که امکان رانندگی بهتری را به شما می دهد.
2- سه خط زیگ زاگ درپیرامون آجها طوری طراحی شده است که بهترین هندلینگ را به شما می دهد.
3- کلاهک مخصوص باعث کم مصرف بودن بنزین ماشین شما می شود.

N-820 Dimension Data
n-820